Het past u precies: strategieën die net zo individueel zijn als een maatpak

Welk businessmodel je ook nastreeft, als je je marketingbudget verstandig en systematisch wilt inzetten, ontkom je niet aan een overkoepelende marketingstrategie. Hetzelfde geldt voor online marketing. Als ervaren online bureau voor strategische online marketing ontwikkelen wij een digitaal actieplan voor uw bedrijf, waarmee wij de gezamenlijk gestelde doelen optimaal kunnen realiseren.

Op basis van de heersende omstandigheden bepalen we welke specifieke maatregelen – zowel intern als extern. Dit zijn onder andere bijzondere marktsituaties, vooraf gedefinieerde doelgroepen of concurrenten. Zoals deze omstandigheden voortdurend kunnen veranderen, is ook de strategie die wij voor u hebben ontwikkeld flexibel en continu aanpasbaar.

Digitaal strategisch werken: waarom en hoe?

Afgezien van de dagelijkse operationele zaken, beweegt de digitale marketingstrategie zich op metaniveau. Ongeacht individuele kanalen en maatregelen, streven we naar een holistische benadering die u, de klant, helpt om uw eigen sterke punten gerichter te benutten. Het geeft u ook de mogelijkheid om nieuwe kansen te identificeren en eventuele risico’s beter in te schatten. Dit vanuit de wens om zelf actief vorm te geven aan het eigen handelen in de online wereld, in plaats van alleen ad hoc te reageren op veranderingen in de digitale omgeving.

Bij het ontwikkelen van online marketingstrategieën laten we ons sterk leiden door uw bestaande marketing- of brandingstrategie en haar doelstellingen om beide op het gebied van digitalisering met elkaar te verzoenen. Wij hechten veel waarde aan een goede afstemming tussen ons, u als opdrachtgever en uw operationele marketingmedewerkers.

Alleen zo komen we meer te weten over belangrijke beïnvloedende factoren zoals capaciteiten, budgetten, gereedschappen en apparatuur en de bestaande infrastructuur. Om een ​​indruk te krijgen van de heersende marktsituatie – om bijvoorbeeld belangrijke touchpoints te identificeren of best practices te reviewen – voeren wij doelgroep- en concurrent analyses voor u uit. Al met al bieden deze puzzelstukjes een werkbare basis voor je eigen online marketingstrategie.

Argumenten voor strategische online marketing:

✓ Houdt rekening met de sterke en zwakke punten van uw bedrijf

✓ Toont kansen en helpt risico’s beter in te schatten

✓ Holistische benadering – onafhankelijk van individuele kanalen

✓ Maakt gecontroleerde actie mogelijk in termen van het stellen van doelen, in plaats van grillig actionisme