Selecteer een pagina

Rebelics is een groot voorstander van de geografische back-up!

Waarom wordt geografische back-up gebruikt

Geografische back-up: Waarom is het zo belangrijk?

Organisaties worden vandaag de dag geconfronteerd met verschillende uitdagingen die de bedrijfscontinuïteit bedreigen. Een van die uitdagingen is downtime. Hoewel rampen onvermijdelijk zijn, verstoort ongeplande downtime de normale bedrijfsprocessen, waardoor de productiviteit van werknemers afneemt met het risico van toenemende ontevredenheid bij klanten en financieel verlies.

Om downtime tot een minimum te beperken en de bedrijfsvoering in stand te houden, moet u een back-up maken van de kritieke gegevens van uw organisatie en zorgen voor een redundante IT-infrastructuur. Geografische back-up en back-ups zijn een cruciaal onderdeel van elk business continuity and disaster recovery (BCDR) plan om bedrijven te helpen snel te herstellen van ongeplande verstoringen zoals natuurrampen, technische storingen of stroomuitval.

Geografische back-up en back-ups lijken misschien op elkaar, maar ze zijn niet echt hetzelfde. Lees verder en we bespreken de verschillen en het belang van geografische back-up bij het handhaven van een robuuste bedrijfscontinuïteit strategie.

Wat is een geografische back-up?

Geografische back-up is de distributie van bedrijfskritische componenten of infrastructuren, zoals servers, over meerdere datacenters die zich op verschillende geografische locaties bevinden. Geografische back-up fungeert als een vangnet voor het geval uw primaire site uitvalt of in het geval van een ramp of een uitval die een hele regio treft.

Als een workload uitvalt door hardware-, netwerk-, stroom- of andere problemen, kan deze failover draaien op een van de alternatieve locaties met minimale impact op de service. Op die manier blijft uw bedrijf gewoon functioneren (wat uiteindelijk leidt tot een betere ervaring voor de eindgebruiker).

Wat betekent failover?

Failover in computing is de mogelijkheid om automatisch over te schakelen naar een redundante of secundaire locatie (een stand-by server, computersysteem) wanneer de primaire server, applicatie, hardwarecomponent of het netwerk niet beschikbaar is. Failover helpt de negatieve gevolgen voor eindgebruikers te elimineren die ontstaan als gevolg van systeemuitval.

Een failover-proces dat door IT-beheerders wordt begonnen voor gepland onderhoud of systeem-upgrades staat bekend als geplande failover. Wanneer een failover wordt begonnen als gevolg van een storing of wanneer kritische applicaties, server of hardware niet meer abnormaal functioneren, wordt dit beschouwd als een ongeplande failover.

Waarom wordt geografische back-up gebruikt?

Productie: In een productietoepassing (d.w.z. een communicatietoepassing) biedt geografische back-up extra capaciteit die de UC-toepassing (Unified Communications) kan gebruiken wanneer het netwerk zijn piekbelasting bereikt (maximale capaciteit van gelijktijdige gebruikers en apparaten die kan worden verwerkt) of wanneer een apparaat, netwerk of toepassing uitvalt. Geografische back-up helpt bij het minimaliseren van netwerkverbinding problemen en downtime en verbetert de efficiëntie door ervoor te zorgen dat verkeer actief naar alternatieve knooppunten wordt overgebracht als een knooppunt uitvalt.

Back-up: In een back-uptoepassing helpt geografische back-up uw bedrijf te beschermen in het geval dat de back-upopslag op uw huidige locatie wordt beïnvloed door storingen, en maakt het herstel van applicaties en workloads op een alternatieve locatie mogelijk. Dit biedt veerkracht in het geval van een uitval van een datacenter. Tijdens een storing op de hele locatie (veroorzaakt door extreme weersomstandigheden, stroomuitval of brand) is een back-up bijvoorbeeld direct beschikbaar voor herstel op het replicatie doel.

Wanneer het op back-ups aankomt, is het de beste praktijk om de 3-2-1 regel te volgen, d.w.z. 3 (drie) kopieën van gegevens (d.w.z., primair, back-up, reservekopie), in 2 (twee) verschillende formaten (d.w.z., on-appliance, op verwisselbare media), waarvan er 1 (één) off-site wordt opgeslagen. Een redundante back-up op een off-site locatie stelt u in staat te herstellen met minimale downtime.

Wat is het doel van Geografische back-up?

Geografische back-up is bedoeld om uw gegevens te beschermen en de downtime tot een minimum te beperken door de gegevens en IT-infrastructuur van uw organisatie te repliceren naar andere locaties, zoals secundaire datacentra of colocatie faciliteiten, verspreid over verschillende geografische regio’s. Dit helpt ervoor te zorgen dat uw missiekritische applicaties en workloads beschikbaar blijven en niet worden beïnvloed in het geval van een regiobrede uitval of ramp op uw primaire locatie.

Waarom is geografische back-up belangrijk?

Onvoorziene storende incidenten, zoals orkanen, stroomuitval of hardwarestoringen, kunnen de normale bedrijfsactiviteiten onderbreken, wat kan leiden tot downtime en gegevensverlies. Geografische redundantie helpt u de bedrijfscontinuïteit te handhaven in het geval van rampen door u in staat te stellen kritieke toepassingen en gegevens naadloos over te brengen naar een van de geografisch verspreide secundaire locaties.

U moet ervoor zorgen dat IT-systemen en applicaties die een hoge beschikbaarheid vereisen, geo-redundante configuraties hebben om naadloos te kunnen failover naar een back-up site als uw primaire site uitvalt of onbereikbaar is.

Hoe werkt geografische back-up?

Geografische back-up werkt door het dupliceren van IT-infrastructuur, zoals servers en netwerkbronnen, en deze als back-up op te slaan in twee of meer datacenters die zich in verschillende regio’s bevinden, waardoor de componenten tegelijkertijd beschikbaar zijn. Door IT-infrastructuur niet alleen op een primaire locatie, maar ook op een secundaire locatie onder te brengen, helpt geo-redundante opslag (GRS) de veerkracht van uw organisaties te verbeteren en biedt het betere bescherming. GRS stelt u in staat applicaties en gegevens snel te herstellen door failover te beginnen naar het secundaire datacenter tijdens ongeplande verstoringen of in het geval dat uw primaire site uitvalt.

Wat is het verschil tussen Redundantie en High Availability?

Redundantie van componenten zorgt ervoor dat u extra middelen paraat hebt om de rol van een systeem over te nemen als het systeem uitvalt of onbruikbaar wordt. Redundantie is echter niet noodzakelijkerwijs gelijk aan hoge beschikbaarheid. Redundantie kan het omzetten van een schakelaar, het herstellen vanuit een back-up of het opstarten van een replica betekenen. Aan de andere kant worden zeer beschikbare systemen beschouwd als altijd ingeschakeld en altijd beschikbaar.

Hoge beschikbaarheid betekent dat alle resources beschikbaar zijn voor gebruik, ongeacht een incident. Bij het ontwerp van een omgeving met hoge beschikbaarheid wordt gebruikgemaakt van meerdere servers, routers, firewalls, WAN-links, enzovoort, om de beschikbaarheid van toepassingen en werklasten te garanderen.

Wat is het verschil tussen Redundantie en Back-up?

Redundantie en back-up zijn vergelijkbaar, maar niet identiek. Bij back-ups gaat het om het maken van exacte kopieën van gegevens, zodat deze kunnen worden gebruikt om uw bedrijf te herstellen en operationeel te houden in geval van een ramp of gegevensverlies. Redundantie is natuurlijk van toepassing op gegevensopslag en back-ups, maar is niet beperkt tot die gebruikssituatie.

Redundantie zorgt ervoor dat uw organisatie continuïteit heeft van toepassingen, netwerk, opslag, stroomvoorziening, enz. om diensten te leveren in geval van een ramp. Redundantie betekent niet noodzakelijk dat er een back-up van uw gegevens is. Als een kritiek stuk data wordt verwijderd uit een redundant netwerk, kan het hebben van een redundante server niet voldoende zijn om dat stuk data terug te krijgen.