Het meten van behaalde marketingprestaties

Een van de grootste uitdagingen van online marketing is om individuele maatregelen op elkaar af te stemmen en met elkaar samen te laten werken. Dit kan alleen worden bereikt als de gedefinieerde maatregelen herhaaldelijk worden gecontroleerd op effectiviteit en efficiëntie in termen van de doelrealisatie. Hiervoor voeren we bij Rebelics performance audits uit om de kwaliteit van de behaalde resultaten te evalueren en bij te sturen in lijn met de strategische richting. Aan de hand van verschillende benchmarks analyseren we uw directe concurrenten en zorgen zo voor een allesomvattend totaalbeeld.

Dit is wat een prestatie-audit doet voor uw marketing:
✓ Controleert de kwaliteit van online marketing door derden
✓ Waarborgt budgetefficiëntie in termen van de doelstelling
✓Onthult groeipotentieel om het te benutten

Prestatiemarketingstrategie: hoe en waarom auditing?

Online marketing is een snel veranderende business: advertentiekosten in zoekmachineadvertenties, zoekmachine rankings, interactiepercentages in social media kanalen en nog veel meer veranderen voortdurend. Een goed overzicht en snel handelen zijn des te belangrijker. Zodat ook op basis van feiten en cijfers bijgestuurd kan worden, auditen wij voor u de performance van uw online marketingkanalen zodat alle bestaande potenties en kansen effectief en budgetvriendelijk worden benut.

Om voor u succesvol te zijn, hechten wij bijzonder belang aan kwaliteit, die wij waarborgen met de volgende principes:

✓ gestructureerde projectplanning
✓ transparante analysemethoden
✓ Holistische analyses van alle relevante factoren in online marketing
✓ Moderne analysemethoden en tools
✓ Gefundeerde vakkennis door ruime praktijkervaring

Om ook in de toekomst concurrerend te blijven met uw online marketingstrategie, bepalen we het groeipotentieel en toetsen we de doelgroepkwaliteit binnen de afgesproken strategie. Benchmarks zoals directe concurrentie of sectoroverschrijdende best practices maken ook deel uit van onze overwegingen.

We houden altijd de volgende voorwaarden in gedachten voor onze aanpassingssuggesties en aanbevelingen voor actie:

✓ de gegeven digitale infrastructuur
✓ beschikbare interne middelen
✓ Capaciteiten en competenties van de betrokken mensen en dienstverleners

Uw vrijblijvend advies gekregen van Rebelics
Als jouw online bureau ontwikkelen wij voor jou een performance marketing strategie op maat op basis van gedefinieerde marketingdoelen en voeren deze uit. Een essentieel onderdeel van onze ondersteuning voor u is het meten van succes als onderdeel van een doelmatigheidscontrole. Als onderdeel van deze beoordeling kijken we naast de dienstverlening van andere dienstverleners ook naar de kwaliteit van ons eigen functioneren. Zo worden uw zoekmachine marketingcampagnes continu gemonitord door collega’s aldaar en worden regelmatig geselecteerde kengetallen verzameld. Uw persoonlijke projectcoördinator verzamelt als centraal aanspreekpunt de resultaten van alle afdelingen en komt tot transparante, pragmatische en doelgerichte actieadviezen of voert nadere analyses uit.

Maatregelen die we gebruiken om uw online marketingprestaties te meten:
✓ Gedetailleerde analyse van uw online marketingkanalen
✓ Gedetailleerde analyse van uw website (website / webshop)
✓ Gedetailleerde analyse van uw concurrenten

Welke plaats heeft de prestatie-audit in de algemene online marketingcontext?
De prestatie-audit heeft invloed op alle online marketingmaatregelen die u heeft genomen. Het belangrijkste hier is het totaalbeeld en de interactie van verschillende kanalen om de beste interdepartementale oplossingen te vinden en potentieel te ontdekken. Daarbij hoort ook een blik in de toekomst – als bijvoorbeeld een strategische beslissing ten gunste van het ene kanaal gevolgen kan hebben voor andere kanalen. Zodat u hier veilig bent, bieden wij u projectmanagement in online marketing. Onze ervaren web-netz collega’s hebben het overzicht en de nodige knowhow om snel de juiste beslissingen voor u te nemen.