Wat betekent onpage-optimalisatie?

De term “onpage” beschrijft alles wat op de website zelf te vinden is. De onpage-optimalisatie heeft dus invloed op technische, inhoudelijke en ontwerpcomponenten van een pagina. Het doel is om de website volledig af te stemmen op de wensen van gebruikers en zoekmachines.

De deelgebieden van on-page optimalisatie:

1. Technologie Hoe zit het met de structuur en de technische basis van de website? Metadata, paginasnelheid, veiligheid, URL’s, siloing… deze en andere factoren worden hier gecontroleerd en indien nodig aangepast in het kader van Google zoekmachine optimalisatie. Men spreekt hier van technische SEO, die als maatregel ook individueel kan worden uitgevoerd. Het doel van alle inspanningen is om een ​​duidelijk gestructureerde, snelle en functionele website te garanderen die zowel gebruikers als zoekmachines zal overtuigen.

2. Inhoud Is er sprake van dubbele inhoud, bieden de teksten toegevoegde waarde en zijn ze SEO geoptimaliseerd? Deze vragen moeten beantwoord worden in het kader van zoekmachine optimalisatie. Content is vooral belangrijk voor zowel zoekmachines als gebruikers, omdat een aanbod hierdoor wordt begrepen en kan overtuigen. Wie met boeiende teksten duidelijk maakt waar zijn website over gaat en bovendien aanzet tot verder lezen en doen, doet alles goed.

3. Gebruikerservaring & design Niet alleen techniek en content hebben invloed op of een website voldoet aan de eisen van Google & Co. Een volledige zoekmachine optimalisatie die uw website op de eerste pagina en daarmee in de top 10 zoekmachines plaatst, omvat ook de vormgeving van de pagina en controleert of deze een prettige, doelgerichte gebruikerservaring biedt. Als zich hier problemen voordoen, kunnen maatregelen zoals herontwerp of conversie-optimalisatie helpen.

Voor zowel on-page als off-page optimalisatie geldt: Idealiter maken alle werkstappen deel uit van een gerichte strategie en moeten ze op elkaar worden afgestemd.

Hoe werkt zoekmachine optimalisatie?

Zoekmachineoptimalisatie bestaat uit drie fasen die op elkaar voortbouwen: analyse, optimalisatie en monitoring.

• Fase 1: De SEO-analyse Om te weten wat er moet gebeuren in het kader van SEO-zoekmachineoptimalisatie, is een nauwkeurige analyse van de huidige situatie noodzakelijk. Alle belangrijke on-page en off-page factoren worden gecontroleerd. Het zoeken beperkt zich niet alleen tot fouten en problemen, maar ook tot mogelijkheden die tot nu toe misschien zijn verwaarloosd.

• Fase 2: Optimalisatie Nadat de SEO-analyse duidelijk heeft gemaakt wat er precies op de website moet gebeuren, begint de daadwerkelijke optimalisatie. Alle noodzakelijke maatregelen in het on-page en off-page gebied worden uitgevoerd. Technische problemen worden verholpen, teksten van hoge kwaliteit worden gemaakt en verwerkt en de ontwikkeling van organische backlinks begint.

• Fase 3: Monitoring & Controlling Een groot voordeel bij online marketing is dat alle maatregelen snel gecontroleerd kunnen worden. Hoewel het meestal even duurt om een website met trefwoorden te plaatsen, kunnen veel gegevens voor optimalisatie direct worden afgelezen, zoals technische verbeteringen.

Is de zoekmachine optimalisatie geslaagd of moet deze verbeterd worden? Staat de site al in de top 10 zoekmachines? Is het aantal bezoekers gestegen of gedaald? Zijn er wijzigingen (bijvoorbeeld een Google-update) die verdere optimalisatiestappen noodzakelijk maken? Deze vragen kunnen alleen beantwoord worden door constante monitoring.

Het goed in de gaten houden van de ontwikkeling van een website is daarom essentieel voor het succes ervan.
SEO is nooit voorbij, want het web is constant in beweging! Veranderingen in de markt kunnen hier heel snel plaatsvinden.

Een verandering in het algoritme van de zoekmachine kan een even snelle impact hebben op de ranking. Zoekmachine optimalisatie is idealiter geen eenmalige maatregel, maar een continu proces waarbij de drie basisstappen steeds opnieuw worden herhaald.